Grad Zagreb je u 2023. godini pokrenuo projekt unaprjeđenja modela prehrane u osnovnim školama, te će prvi put u povijesti Grad Zagreb imati objedinjene jelovnike za osnovne škole. Tako su djeci omogućena 3 obroka dnevno: doručak, ručak i užina. Jelovnike i pripadajuće normative namirnica izradio je Prehrambeno-biotehnološki fakultet (PBF) Sveučilišta u Zagrebu, u skladu s Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama.

Stručni tim PBF-a izradio je sezonske jelovnike koji se velikim dijelom temelje na prijedlozima obroka koje su kuharice i kuhari škola dostavili PBF-u, a koje je PBF temeljito analizirao, nutritivno uravnotežio i, po potrebi, obogatio. Novi jelovnici u škole se uvode postupno, ovisno o kapacitetima i mogućnostima svake pojedine škole, nabavi potrebnih, novouvedenih namirnica i sl.

Za daljnje poboljšanje prehrane ustrojena je Radna skupina za razvoj unaprijeđenog modela prehrane koja će pratiti uvođenje jelovnika i raditi na novom modelu prehrane, smanjenju otpada od hrane te potporu djeci s posebnim prehrambenim potrebama. Uz to, u 31 osnovnoj školi kreće pilot projekt zelene javne nabave hrane čiji je cilj stvoriti održiv sustav prehrane i školama osigurati zdrave, ekološke i lokalno proizvedene namirnice.