Što znači biti nutricionist u Hrvatskoj?

Nutricionist je po definiciji Hrvatskoj jezičnog portala „stručnjak za pitanja prehrane“ dok mrežno izdanje Hrvatske enciklopedije definira nutricionista kao „istraživače i kao osobe koje prenose znanstvene spoznaje na sveopću i ciljanu populaciju radi očuvanja i poboljšanja zdravlja”. Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) na stranicama za e-Usmjeravanje zanimanje nutricionista definira „kao stručnjaka za prehranu koji pomaže ljudima razumjeti znanstvene spoznaje u prehrani i primjenjivati ih, radi održavanja i poboljšanja vlastitog zdravlja.“. Također, HZZ upućuje da je za obavljanje poslova nutricionista potrebno završiti preddiplomski i/ ili diplomski sveučilišni studij nutricionizma.

HZZ upućuje na preglednik studijskih programa na stranicama Mozvag – Srce gdje se nalazi informacija se preddiplomski studij nutricionizma može studirati na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij) te na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (diplomski te poslijediplomski sveučilišni (doktorski) i specijalistički studij). Po završetku preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (univ. bacc. nutr.), dok se nakon diplomskog studija stječe akademski naziv sveučilišni magistar/magistrica nutricionizma (mag. nutr.). Po završetku poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija stječe se naziv doktor/doktorica znanosti, područje biotehničkih znanosti, polje nutricionizam (dr. sc.), a završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija, magistar struke, sveučilišni specijalist nutricionizma.

Iako HZZ te oba Sveučilišta, vrlo jasno definiraju akademsko-stručne nazive koji se stječu završetkom studija, ni jedna od institucija ne navode da je zanimanje „nutricionista“ moguće dobiti isključivo ukoliko se osobe obrazuju na Sveučilištu u Zagrebu ili Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera.

Tako je do 2018. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu postojao je preddiplomski sveučilišni studij Nutricionizma koji je obrazovao prvostupnike nutricionizma (univ. bacc. nutr.). Na Fakultetu zdravstvenih studiju Sveučilišta u Rijeci se provodi sveučilišni diplomski studij Kliničkog nutricionizma čijim se završetkom stječe zvanje magistar/stra kliničkog nutricionizma (mag. nutr. clin.).

Zvanje „nutricionista tehničara“ može se steći po završetku 4-godišnjeg srednjoškolskog obrazovanja u Prehrambeno-tehnološkoj školi u Zagrebu, u Srednjoj školi “Braća Radić” Kaštel Štafilić u Kaštel Štafiliću – Nehaju, te Graditeljskoj, prirodoslovnoj i rudarskoj školi Varaždin. Do prije nekoliko godina se i u „Oliva Allegra“ Privatnoj srednjoj ugostiteljskoj školi Wallner u Splitu nudio program za obrazovanje „nutricionista tehničara“ no zbog nedovoljne zainteresiranosti program je zatvoren.