Uvjeti za primanje u članstvo udruga navedeni su u Članku 3.4. Statuta.

Udruga nutricionista i/ili dijetetičara koja želi postati članicom HSN-a, donosi Odluku o pristupanju u članstvo HSN-a.

Ispunjenjem uvjeta navedenih u Članku 3.4 ovog Statuta i na temelju Odluke o pristupanju, koju donosi nadležno tijelo udruge, udruga podnosi Zahtjev za pristupanje HSN-u i podnosi ga Upravnom odboru HSN-a.

Upravni odbor HSN-a nakon zaprimanja Zahtjeva za pristupanje HSN-u, utvrđuje ispunjava li udruga uvjete za članstvo. Ukoliko udruga ispunjava uvjete za članstvo, Upravni odbor upućuje Zahtjev Skupštini HSN-a.

Ukoliko udruga ne ispunjava uvjete za članstvo, o tome joj se dostavlja pisana odluka. Dostavom odluke smatra se i službena objava u tiskanom ili elektroničkom obliku.

Protiv odluke kojoj se ne prihvaća Zahtjev za pristupaje HSN-u udruga može, u roku od 30 dana od dana primitka pisanog otpravka ili službene objave takve odluke, izjaviti prigovor Skupštini HSN-a. Prigovor se dostavlja putem nadležne osobe ili tijela u postupku registracije, koje, ako utvrdi da je prigovor osnovan, može izvršiti upis. Osluka Skupštine je konačna.

Odluku o primanju udruge u članstvo HSN-a donosi skupština HSN-a.