Centar za sigurnost hrane (CSH) pomoću financijske potpore Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) provodi nacionalno istraživanje prehrambenih navika kod adolescenata i odraslih osoba. U istraživanju će sudjelovati adolescenti u dobi od 10 do 17 godina te odrasle osobe u dobi od 18 do 64 godine, a provodit će se od 2018. do 2022. godine na reprezentativnom uzorku. Cilj ovog projekta je prikupljanje podataka o prehrambenim navikama, odnosno o količini i učestalosti konzumiranja hrane i pića te dodataka prehrani i prikupljanje socio-demografskih i antropometrijskih podataka. Analizirat će se i prehrambene navike kod adolescenata i odraslih osoba koje imaju intoleranciju i/ili alergiju na hranu.