Objavljeno je izvješće za 2019. godinu od strane Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) o ostacima pesticida u hrani u Europskoj uniji, Islandu i Norveškoj. Podaci iz izvješća prikupljeni su nacionalnim programima monitoringa država članica EU, Norveške i Islanda te koordiniranim programom kontrole Europske unije (EUCP).

U 2019. godini analizirano je 96 302 uzorka, od čega je 96,1% uzoraka bilo u skladu sa zakonski dozvoljenim razinama ostataka pesticida u hrani. U podskupu od 12 579 uzoraka koji su analizirani u sklopu EUCP programa bilo je 98% uzoraka čije su razine ostataka pesticida bile u skladu sa zakonom.

Slučajnim odabirom u sklopu EUCP programa analizirane su sljedeće namirnice:

 • jabuke
 • kupus
 • zelena salata
 • breskve
 • špinat
 • jagode
 • rajčice
 • zob
 • ječam
 • grožđe
 • kravlje mlijeko
 • svinjska mast

Analizom je utvrđeno da 53% uzoraka nije imalo mjerljive razine ostataka pesticida, 45% uzoraka je imalo utvrđene ostatke jednog ili više pesticida u nižim razinama ili u razinama koje su zakonski dozvoljene, a samo 2% uzoraka je imalo razine ostatka pesticida u većim količinama od zakonski dozvoljenih.

Kakvi su podaci za Republiku Hrvatsku?

U Republici Hrvatskoj analizirano je 196 uzoraka, a analizom je utvrđeno da u 2% uzoraka postoje ostaci pesticida u većim količinama od dozvoljenih: glifosat u jednom uzorku špinata, tebukonazol u jednom uzorku jagoda, spinosad u jednom uzorku jagoda i dimetoat u jednom uzorku breskvi.

Zaključno, EFSA je nakon provedene analize utvrdila kako nije vjerojatno da ostaci pesticida predstavljaju zabrinutost za zdravlje potrošača.

Cjelokupno godišnje izvješće:

Rezultati analize EUCP programa po državama: