Centar za sigurnost hrane (CSH) pomoću financijske potpore Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) provodi nacionalno istraživanje prehrambenih navika kod dojenčadi i male djece. U istraživanju će sudjelovati 2000 djece u dobi od tri mjeseca do devet godina, a provodit će se od 2017. do 2021. godine. Cilj ovog projekta je prikupljanje podataka o prehrambenim navikama, odnosno o količini i učestalosti konzumiranja hrane i pića te dodataka prehrani i prikupljanje socio-demografskih i antropometrijskih podataka. Analizirat će se i prehrambene navike kod djece koje imaju intoleranciju i/ili alergiju na hranu.