Deveti Međunarodni kongres nutricionista jedan je od najvećih međunarodnih sastanaka nutricionista u Europi. Tradicionalno okuplja oko 400 sudionika i preko 40 predavača iz regije i raznih dijelova svijeta. I ove godine Kongres će se održati uz podršku dugogodišnjih međunarodnih partnera u periodu od 21. do 23. studenog u Zagrebu (Westin hotel).

Vrijednost Međunarodnog kongresa nutricionista prepoznata je od mnogih srodnih struka pa je uvijek bodovan od strane Hrvatske liječničke komore, Hrvatske ljekarničke komore te Hrvatske komore zdravstvenih djelatnika. Budući da nutricionistička struka ima široko područje djelovanja te je izrazito zastupljena i u modernoj tehnologiji, Kongres je uvijek podržan i od strane prehrambene i farmaceutske industrije.

Uz uvijek atraktivna i temom aktualna plenarna predavanja, Kongres obiluje mnoštvom predavanja raznolikih tema koje pokrivaju sva područja interesa nutricionista. Ovaj kongres uvijek nagrađuje i potiče rad mladih znanstvenika i istraživača u području nutricionizma te poziva na predstavljanje inovativnih praksi. Jedan dan Kongresa uvijek je posvećen interaktivnim radionicama i za studente i za ostale sudionike gdje se zajedničkim raspravama, rješavanjima zadataka i praktičnim primjerima stječu nova znanja i vještine.

9. Međunarodni kongres nutricionista najavljuje samo neke od aktualnih tema:

  • Biotici
  • Plant based diets
  • Primjena dodataka prehrani kod zdravih osoba
  • Inovativni proizvodi u prehrambenoj industriji